Rechtsgebieden

Rechtswinkel Migranten

Stichting Rechtswinkel Migranten is een vrijwilligersorganisatie waar ongeveer 15 gevorderde rechtenstudenten drie maal per week gratis juridisch advies geven tijdens spreekuren. De studenten die werkzaam zijn bij de Rechtswinkel hebben een minimum aantal vakken behaald aan de universiteit, wat garant staat voor een goede juridische basiskennis.

Regulier Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht omvat vele aspecten. Er zijn verblijfsvergunningen voor verschillende doelen zoals gezinshereniging of gezinsvorming, studie, medische behandeling of het verrichten van arbeid in loondienst of als zelfstandige. De criteria waar aan moet worden voldaan om voor een dergelijke verblijfsvergunning in aanmerking te komen zijn de laatste jaren steeds strenger geworden.

Stichting rechtswinkel Migranten is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Dit bestaat uit het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Wij houden ons alleen bezig met het reguliere vreemdelingenrecht.
  • Wij assisteren de client bij het indienen van een aanvraag binnen dit toegespitste rechtsgebied.
  • Wij helpen de cliënt bij het invullen van formulieren.
  • Wij beantwoorden vragen met betrekking tot uw persoonlijke situatie en proberen de best mogelijke oplossing te vinden.
  • Wij schrijven bezwaarschriften.
  • Wij ondersteunen de cliënt bij het begrijpen van brieven of formulieren.