Over ons

Regulier vreemdelingenrecht

Stichting Rechtswinkel Migranten is gespecialiseerd in het regulier vreemdelingenrecht. Wij adviseren over de verschillende verblijfsvergunningen met verschillende doelen zoals gezinshereniging, studie, medische behandeling of het verrichten van arbeid in loondienst of als zelfstandige.

De criteria waar aan moet worden voldaan om voor een dergelijke verblijfsvergunning in aanmerking te komen zijn de laatste jaren steeds strenger geworden waardoor het moeilijker wordt om een verblijfspositie te verkrijgen in Nederland. Ook is het vreemdelingenrecht een rechtsgebied dat aan veel veranderingen onderhevig is. Bij Stichting Rechtswinkel Migranten adviseren wij u met onze actuele kennis van het recht zodat u de verblijfsvergunning krijgt waar u recht op heeft.

nederlands paspoort

Andere rechtsgebieden

Naast het regulier vreemdelingenrecht heeft Stichting Rechtswinkel Migranten ook kennis van het arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en huurrecht. Voor vragen over deze rechtsgebieden kunt u ook bij ons terecht indien dit voldoende raakvlakken heeft met het regulier vreemdelingenrecht.

Wat wij doen

N

Wij assisteren u bij het indienen van een aanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

N

Wij beantwoorden vragen met betrekking tot uw persoonlijke situatie en proberen de best mogelijke oplossing te vinden

N

Wij ondersteunen u bij het begrijpen van brieven en formulieren

N

Wij helpen u bij het invullen van formulieren

N

Wij schrijven bezwaarschriften

Bestuur

Het bestuur van Stichting Rechtswinkel Migranten in 2022/2023 bestaat uit:

Voorzitter: Laura Bertacchini

Vicevoorzitter: Evan White

Secretaris/penningmeester: Bobbie ten Haaft